Hidden Image

Strategisk udsigt

 

I de næste tre år er NYSERDA fokuseret på at gøre endnu større fremskridt hen imod en fuldstændig dekarboniseret økonomi. Disse bestræbelser er understøttet af en forpligtelse til en ren energiomstilling, der er overkommelig, pålidelig og retfærdig, alt imens vi forbedrer livskvaliteten, udvider vores økonomi og beskytter vores miljø.

NYSERDA vil fortsætte med at tilpasse politik- og programtilbud, der afspejler nye og væsentlige drivkræfter for forandring, herunder prioriteringen af ​​de vigtigste strategier og politikker som skitseret i NYSERDAs strategiske plan, Toward a Clean Energy Future: A Strategic Outlook 2024-2027 [PDF]. Planen er organiseret omkring NYSERDAs vigtigste missionsresultater:

  • Reduktioner af drivhusgasemissioner
  • Ren elektricitet
  • Rene og effektive bygninger
  • Ren transport
  • Ren energi job og økonomi
  • Bæredygtige og klimaresistente samfund

Efterhånden som dette kritiske omdrejningspunkt for vores klima- og energisystemer udfolder sig, vil NYSERDA fortsætte med at lede, støtte og samarbejde med sine talrige interessenter og partnere på tværs af staten New York. Det vil også udvise den standhaftige og fokuserede opmærksomhed, der er nødvendig for at bekæmpe klimakrisen i de kommende årtier.