Hidden Image

NYSERDA årsrapporter og årsregnskaber

 

Følgende rapporter og erklæringer er tilgængelige i henhold til lov om offentlige myndigheders ansvarlighed.

Indberetninger om erhvervelse og afhændelse af faste og personlige ejendomme

Revideret årsregnskab

Revisorberetninger

Obligationssalgsrapporter

Budgetoplysninger

Intern kontroloversigt og certificeringsformularer

Investeringsrapporter

Udnyttelsesplaner for minoritets- og kvindeejede virksomheder (MWBE).

NYSERDA halvårsrapporter

Operationer og resultater og missionserklæring og præstationsmålingsrapporter

Rapporter om indkøbskontrakter

Service deaktiver veteranejet virksomhed (SDVOB)