Hidden Image

Udvalgt
Casestudier

Overgangen til et stadig mere vedvarende, decentraliseret energisystem og bekæmpelse af klimaændringer kræver skalering af eksisterende løsninger og udvikling af nye teknologier og tilgange.

NYSERDAs casestudier viser, hvordan energieffektivitet, vedvarende energi og emissionsreduktion kan implementeres i projekter på tværs af New Yorks økonomi, bygninger, samfund, transportsystemer og elproduktion, samt integreres i jobtræning, finansiering og forskning og innovation.

Udforsk casestudier efter sektor nedenfor for at lære mere om nye teknologier og replikerbare løsninger, der hjælper med at drive New Yorks rene energifremtid.