Hidden Image

Finansieringsmuligheder, PON'er, RFP'er, RFQ'er

 

NYSERDAs forskellige programmer (såsom boliger, kommercielle, transport, miljømæssige) skitserer brede energi- og miljøudfordringer og anmoder derefter offentligt om forslag fra enhver privat eller institutionel enhed til at indsende projektplaner, der behandler disse problemer. For at se individuelle muligheder, se:

Konkurrencedygtige opfordringer

NYSERDA bruger disse fire typer af konkurrenceanmodninger:

  • Program Opportunity Notice (PON), som er passende til at anmode om projekter for at opfylde tekniske, økonomiske, miljømæssige og andre mål og mål inden for et bestemt programområde; der forventes generelt flere priser og omkostningsdeling.
  • Request for Proposals (RFP), som er passende for et specifikt interesseområde, når det er muligt i en arbejdserklæring med en høj grad af specificitet at beskrive det påtænkte arbejde; kan resultere i enkelte eller flere priser, og omkostningsdeling forventes generelt ikke.
  • Open Enrollment PON, som er passende for abonnements-, incitamentsbaserede programtilbud; der forventes flere priser og omkostningsdeling.
  • Anmodninger om tilbud eller kvalifikationer (RFQ), som er passende til indkøb af kontrakter baseret specifikt på omkostninger eller en entreprenørs kvalifikationer; kan resultere i enkelte eller flere priser, og omkostningsdeling forventes generelt ikke.

Uopfordrede forslag

NYSERDAs politik er at tildele kontrakter på et konkurrencebaseret grundlag i størst muligt omfang. NYSERDA overvejer dog uopfordrede forslag til finansiering.

Hvis NYSERDA modtager et uopfordret forslag, der vedrører en kommende konkurrenceanmodning, vil forslagsstilleren blive bedt om at genindsende forslaget, når konkurrenceanmodningen udsendes.

Til tider kan uopfordrede forslag henlede NYSERDAs opmærksomhed på særlige forskningsemner, hvor der bør udsendes en konkurrenceanmodning for at trække i flere tilgange, i hvilket tilfælde indsenderen af ​​det uopfordrede forslag vil blive bedt om at genindsende sit forslag i henhold til konkurrenceanmodningens retningslinjer.

For at blive taget i betragtning af NYSERDA bør uopfordrede forslag være for overlegent arbejde, der er relevant for NYSERDAs programmer som udtrykt i flerårige programplan. Forslaget skal ud over at være teknisk forsvarligt og sørge for erfarent personale og de faciliteter, der er nødvendige for at udføre arbejdet, præsentere en omkostningseffektiv løsning på det energiproblem, der behandles.